Funaki

FUNAKI ER ET ROCKEBAND FRA LILLEHAMMER, BESTÅENDE AV: JAN ERIK KRAABØL, GITAR, EGIL MARTIN KURDØL, VOKAL, MORTEN REITEN, BASS, OLE WATTNE, TROMMER.

⟼ Jan Erik Kraabøl, Egil Martin Kurdøl og Ole Wattne har siden slutten av 1990-tallet samarbeidet om musikk og kunstprosjekter. Først i bandet «Make Room for the Movie» før FUNAKI ble dannet i 1998. Funaki var aktive fram til 2006 (med 5 forskjellige bassister), spilte en rekke konserter, deltok på flere festivaler, gav ut en CD (Pull for air), og gjennomførte en «RockArtTour» i Sverige/Finland i 2005.

«Pull for air» ble godt mottatt, den ble bl. a. spilt i flere NRK-programmer - (Harald Are Lund presenterte den over flere av sine NRK-sendinger). Siden FUNAKI ble oppløst i 2006 har det funnet sted sporadisk samarbeid, der det mest markante prosjektet fant sted i 2013, da vi komponerte og spilte inn 2 låter til et internasjonalt musikkprosjekt – «Coalface» - i regi av den australske komponisten Peter Boyd. (Dette verket, tilegnet Biblebox fuglereservat, ble innstilt for 2 priser til Australias «spellemansprisen» i 2013).

Innen billedkunst har vårt samarbeid bl. a. gitt seg konkret utslag i vårt felles kunstverk – i samarbeid med Jo Kjærem, "LIFESAVER", som igjen var en del av et større kunstprosjekt; Taivalkosken Osuuskunta Monneks/Taidepaja, i Taivalkoski, Finland 2004. Vi deltok også sammen under kunstfestivalen "VUOROVAIKUTA!"-Community Art happening.i Tornio, Finland 2004. Vi produserte en video, i samarbeid med filmskolen i Lillehammer – «MR. STONEFISH» i 2005 (Idea, scenography & sculptures: Egil Martin Kurdøl. Camera & Editing: Karl A H Pedersen and Solveig Rist. Music: Jan Erik Kraabøl. Lyrics: Egil Martin Kurdøl. Performed by FUNAKI: Jo Kjærem, Bass, Jan Erik Kraabøl, Guitar, Egil Martin Kurdøl, Vocals, Ole Wattne, Drums. Actors: Jo Kjærem and Sigurd Njøs Kurdøl). Seinest ble vårt bidrag til "BIMBLEBOX: ART-SCIENCE-NATURE" presentert i Redland Art Gallery, Brisbane, Australia 2014. Utstillingen har siden vært på kontinuerlig turne i Australia fram til nå. Sommeren 2018 gjenoppstod Funaki med ny bassist – Morten Reiten. De gjorde sin første konsert på Felix scene i Lillehammer i november samme år og er nå i gang med innspilling av nytt materiale og forberedelser til nye konserter og prosjekter i 2020.

In English:

⟼ Jan Erik Kraabøl, Egil Martin Kurdøl and Ole Wattne have collaborated on music and art projects since the late 1990s. First in the band "Make Room for the Movie" before FUNAKI was formed in 1998. Funaki was active until 2006 (with 5 different bassists), played a number of concerts, participated in several festivals, released a CD (Pull for air), and conducted a "RockArtTour" in Sweden / Finland in 2005.

"Pull for air" was well received and played in several NRK programs - (Harald Are Lund presented it over several of his NRK broadcasts). Since FUNAKI disbanded in 2006, occasional collaboration has taken place, with the most significant project taking place in 2013, when we composed and recorded 2 songs for an international music project - "Coalface" - directed by Australian composer Peter Boyd. (This work, dedicated to Bimblebox Bird Sanctuary, was set for 2 awards at Australian Regional Art Award, APRA/AMCOS Art Music Awards in 2013).

In the field of visual arts, our collaboration includes a joint work of art - in collaboration with Jo Kjærem, "LIFESAVER", which in turn was part of a larger art project; Taivalkosken Osuuskunta Monneks / Taidepaja, in Taivalkoski, Finland 2004. We also participated together during the art festival "VUOROVAIKUTA!" - Community Art happening.i Tornio, Finland 2004. We produced a video, in collaboration with the film school in Lillehammer - "MR. STONEFISH" in 2005 (Idea, scenography & sculptures: Egil Martin Kurdøl. Camera & Editing: Karl A H Pedersen and Solveig Rist. Music: Jan Erik Kraabøl. Lyrics: Egil Martin Kurdøl. Performed by FUNAKI: Jo Kjærem, Bass, Jan Erik Kraabøl, Guitar, Egil Martin Kurdøl, Vocals, Ole Wattne, Drums. Actors: Jo Kjærem and Sigurd Njøs Kurdøl). Most recently, our contribution to"BIMBLEBOX: ART-SCIENCE-NATURE"was presented at the Redland Art Gallery, Brisbane, Australia 2014. The exhibition has been on a continuous tour in Australia until now. In the summer of 2018, Funaki resurrected with new bassist - Morten Reiten. They did their first concert at the Felix stage in Lillehammer in November of that year and are now recording new material and preparations for new concerts and projects in 2020.